“TOT I NO SER RECURS PER A”MENAS” (Menors estrangers no acompanyats).

El programa d’habitatges de Càritas Diocesana de Lleida fa 18 anys (que …) duent a terme la seva tasca d’acollida a persones immigrades perquè puguin projectar el seu futur de forma positiva. Ofereix un espai per un temps concret a persones en situació de vulnerabilitat social. El perfil que durant aquest temps s’hi ha ates ha estat homes immigrants majors d’edat i dones amb fills.

Durant els últims tres anys hem anat comprovant que les demandes de joves ex tutelats per participar al nostre programa han anat augmentat considerablement, hem ates una mitja de 5 joves ex tutelats cada any. Aquest 2018 hem detectat que alguns joves que atenem a les nostres acollides i després d’analitzar el seu cas en profunditat, comprovem que segons la documentació que aporten del país d’origen són menors d’edat.

Un cop detectat aquest perfil ho posem a disposició de l’administració competent perquè aquestes persones puguin gaudir de la protecció que el nostre país ofereix a menors no acompanyats.

La realitat que ens trobem a partir d’aquí és un abandó de la persona i un retorn cap a la nostra Caritas, perquè després de la realització de les proves pertinents per determinar l’edat dels menors amb un marge d’error molt ampli, en la majoria dels casos es determina que la persona té més de 18 anys i per tant no té dret a ser tractat com a menor, tot i que la documentació aportada des del país d’origen (passaport, certificat de naixement, etc.) determini una altra cosa.

El nostre programa tot i no estar destinat a aquest perfil, ens veiem amb la necessitat d’acollir-los i a més creiem que tots ells ens poden aportar la seva creativitat i els dons que Déu a depositat en ells per enriquir a la nostra societat.

Dóna’ls-hi l’oportunitat de poder planificar i organitzar la seva vida durant el temps d’estada al pis. Fins i tot el nostre projecte no compta amb la consideració de recurs per a “MENAS” ni gaudir dels recursos econòmics i humans que aquests posseeixen, Càritas Diocesana de Lleida contribueix de forma silenciosa a l’atenció d’aquests menors nouvinguts no acompanyats.

Equip d’habitatges

Càritas Diocesana de Lleida

Jordi Guerrero

img-20180620-wa0001 img-20180620-wa0002 img-20180620-wa0003

 

Facebook