El projecte Joves en valor representa per Càritas un atansament al món educatiu, a través de la metodología Aprenentatge Servei. L’objectiu més general és la transmissió de valors solidaris, donar a conèixer el voluntariat i Càritas com a insti... read more