Suport a l’habitatge per persones i famílies de les comarques de Lleida.
Càritas Diocesana de Lleida amb el suport de la Diputació de Lleida ha realitzat 485 ajudes econòmiques en habitatge, beneficiant a 218 persones.
L’any 2017 la Diputació de Lleida va atorgar a Càritas Diocesana de Lleida la quantitat de 88.000 euros perquè durant un període de dos anys pogués donar suport en l’àmbit econòmic a les famílies en el lloguer de l’habitatge i els subministraments.
Càritas amb aquest projecte ha cobert algunes necessitats bàsiques d’aquesta tipologia, per persones o famílies, que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social i que, a més a més, estiguin en processos d’acompanyament en algun dels programes d’acollida de Càritas, on l’objectiu final és, la promoció i la incorporació social i l’estabilitat en l’habitatge digne.
De les 485 ajudes que s’han realitzat 390 han estat per lloguer i 95 per cobrir despeses de llum, aigua i gas de les famílies en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
Les ajudes econòmiques han anat adreçades a mantenir l’habitatge habitual essent un impuls per a reforçar els processos d’acompanyament. Al mateix temps han estat un estímul i un mitjà per rebaixar la tensió i augmentar el sentiment de tranquil·litat, reflexió i presa de dedicions, permetent que aquests processos arribin a bon port.
Pretenem donar estabilitat residencial a les persones i famílies que estiguin incloses al projecte de suport a l’habitatge, això vol dir que podran iniciar processos d’integració comunitària: al barri, a l’escola, amb els veïns, etc. i per tant millorar les seves relacions personals, familiars, socials i comunitàries.

Equip d’Acollida
Càritas diocesana de Lleida

Facebook