Sis membres de Càritas Diocesana de Lleida participen en l’Escola Primavera de Càritas Espanyola.

Sis membres de Càritas Diocesana de Lleida participen en l’Escola de Primavera de Càritas Espanyola que se celebra aquests dies a El Escorial. Es tracta de cursos de formació permanent pels tècnics de les Càritas Diocesanes. Enguany hi participen sis persones dels serveis de Càritas Diocesana de Lleida. Les jornades es divideixen en dos torns, un de dilluns a dimecres i un altre de dimecres a divendres.

Els temes que es tracten pretenen millorar la professionalitat dels treballadors i voluntaris de les Càritas Diocesanes. Són molt diversos i tracten matèries com el lideratge de grups, la comunicació, itineraris laborals, els tracte amb infants i les seves famílies o com impulsar projectes.

Al primer torn han participat tres membres de Càritas Diocesana de Lleida i altres tres en la segona. A més de la formació es tracta d’un moment important per compartir experiències amb altres Càritas Diocesanes i veure com millorar els serveis que estem realitzant.

 

Facebook