Tots els ÀUDIOS 

The Medallion Calls.mp3                                    sreck.mp3

Conan el Barbaro.mp3                                        El Coche Fantastico.mp3

A Pirate (2).mp3                                                    Gladiator.mp3

Pista 18.mp3                                                            LOGOFF.WAV

Bravehearth 1.mp3                                               Mission.mp3

El voluntario de Càritas en la Iglesia ( Sebastián Mora) i Aportació sobre el voluntariat de Ramon Baró ( Director de Càritas)

Eduardo Manostijeras.mp3