Estructura Funcional CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: PROCESSOS D’INCLUSIÓ

 

Programa d’OCUPACIÓ i INSERCIÓ  Socio-Laboral

“Fundació Jaume Rubió i Rubió – Troballes”  troballes

 

 

Definició

     Treballar a favor de la inserció social i laboral de persones amb especials dificultats o en risc d’exclusió, creant llocs de treball en activitats productives, acompanyant-les en els seus itineraris personalitzats, per què puguin aconseguir un nivell d’ocupabilitat suficient per la seva inserció en el mercat laboral ordinari, en la economia social o emprendre el seu propi negoci.

Objectius Generals:

Crear llocs de treball, per ocupar persones en situació d’exclusió social i laboral per a que pugin aconseguir el màxim nivell d’autonomia personal.

 Treballar per arribar a l’autofinançament dels projectes.

 Fomentar una actitud social de consum responsable i solidari.

 Facilitar la formació i l’accés al mon laboral de les persones ateses.

Objectius específics:

 Coordinar l’àrea social de la FJRR amb l’àrea social de CdLL tot consolidant la dedicació dels professionals especialistes en temes d’inserció laboral.

 Desenvolupar el programa d’acollida laboral en les parròquies (SAPILA) per donar suport en l’acollida de les CCPP en temes laborals.

 Promoure noves activitats productives que facilitin la inserció laboral, en el marc de la FJRR.

Propostes i accions concretes:

1.- Cercar nous perfils de voluntaris pel programa.

 a) Integrar voluntaris/es en totes les activitats que hagi en la Fundació i que sigui possible que les pugui fer:

b) Procurar la formació suficient als voluntaris/es de l’acció de Càritas Diocesana de Lleida i de l’acció concreta en la Fundació.

c) Ajudar el voluntari/a a que visqui una experiència de comunió amb altres.

d) Dedicar temps suficient per part dels professionals per l’acompanyament dels voluntaris/es.

2.- Desenvolupar accions de sensibilització i de denúncia.

a) Potenciar l’ús de les pàgines web de Troballes i la Fundació.

b) Fer l’ús més grans de les xarxes de comunicació ( twiter, faceboox…)

c) Fomentar treballs d’estudi i recerca d’economia social i solidaria.

d) Vetllar per la cultura de l’economia social i solidaria

e) Més presencia en els medis de comunicació i entitats públiques.

3.- LA FJRR vetllarà per treballar en xarxa amb altres entitats de Lleida (programa DIDO (Dispositiu d’Igualtats d’Oportunitats, la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social….).

a) Potenciar el programa d’ocupació com mitja d’integració dels usuaris o participants.

b) Augmentar la participació de la Fundació JRR en programes amb xarxa

troballes

     logopng