Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA A COL·LECTIUS CONCRETS 

 

Programa de GENT GRAN

LogoCCPPpng

 Definició

        Acompanyar durant la vellesa a totes aquelles persones grans que es sentin soles i resideixen en els seus domicilis o en residències. La finalitat és millorar la seva qualitat de vida mitjançant un servei de voluntariat i un conjunt d’activitats que promogui la millora del seu estat emocional, relació amb xarxa i detectar necessitats tant materials com psicoafectives .

Objectius:

          -Realitzar un seguiment mensual a totes aquelles persones que tinguin una relació directa o indirecta amb el programa i no disposin d’un servei de voluntariat setmanal.

-Promoure que les Càritas parroquials ofereixin uns espais als beneficiaris des del projecte del seu territori amb la finalitat de:

         – Facilitar la relació entre beneficiaris i voluntaris.

 – Apropar al beneficiari a la comunitat parroquial.

 – Realitzar activitats lúdiques diverses.

– Promoure activitats arxiprestals i interparroquials.

– Promoure el voluntariat i vetllar per la seva formació per obtenir una millora continuada en la seva atenció a la gent gran.

– Divulgar mes àmpliament el servei entre els professionals socials i sanitaris de la ciutat.

– Obrir espais de reflexió sobre la situació d’abandó i solitud que pateixen les persones grans.

– Incorporar les noves tecnologies, en la pràctica.

Propostes i accions concretes:

 1.- Iniciar un procés de reflexió amb l’equip de voluntaris responsables i amb la coordinadora del programa que ens permeti analitzar la situació actual, les potencialitats futures de l’assistència a la gent gran feta des de Càritas, especialment l’atenció domiciliària amb l’aplicació de les noves tecnologies

 2.- Reforçar l’equip de responsables voluntaris del programa amb la incorporació de nous voluntaris tot realitzant la formació adient.

 3.- Realitzar accions per millorar la captació i la formació  de nous voluntaris pel programa.

 4.- Contacte amb els responsables de la Pastoral de la Salut per analitzar conjuntament la situació de les nostres actuacions amb la gent gran i plantejar, si escau, un treball en xarxa conjunt i coordinat.

 5.- Desenvolupar accions formatives que permetin conèixer la situació de vulnerabilitat de les persones grans. Accions que podran transformar-se en denúncia social si s’escau.