Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA A COL·LECTIUS CONCRETS 

 Programa d’Atenció a les Toxicomanies

CECAS (Centre Català de Solidaritat)                                     logopng

 

Definició

      CECAS és una fundació promoguda per les Càritas Diocesanes Catalanesi els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. És un servei de l’Església de Catalunya que ofereix tractament, rehabilitació i reinserció a les persones drogodependents i acompanyament a les seves famílies.

 

Objectius generals:

– Donar suport i atenció a les persones drogodependents i al les seves famílies, mitjançant un tractament adequat que permeti la reinserció social.

– Mantenir la aportació al sosteniment de CECAS i participar activament en el seu patronat, vetllant especialment per la promoció d’activitats de sensibilització i formació en les edats de risc.

 – Oferir el servei a les comarques de la Noguera i d’Urgell.

 

Objectius Específics:

– Atendre les demandes que arriben al CECAS realitzant prime- res entrevistes als drogodependents i/o les seves famílies

 – Seguir amb l’atenció ambulatòria a les persones que ho necessiten, així com rebre a les persones de Lleida que han acabat part del programa i volen continuar la reinserció des d’aquí.

 – Atendre i treballar amb famílies de persones que estan en alguns dels serveis del CECAS i per a familiars d’aquelles persones que no volen rebre tractament.

 – Realitzar difusió del servei de CECAS a Lleida i a la comarca d’Urgell, La Segarra i la Noguera.

 – Realitzar xerrades per explicar què és el CECAS a qui acompanya i la seva funció i metodologia.

 

 Propostes i accions concretes:

 1.- Aplicar les directrius del pla estratègic que s’ha elaborat a CECAS per aquest període en les accions d’atenció ambulatòria i sensibilització que s’estan realitzant a Lleida i donar suport quan es demani a les zones de Tàrrega, Balaguer i Cervera, treballant en Xarxa amb Càritas Diocesana d’Urgell i Solsona.

 2.- Coordinació trimestral entre la professional de CECAS i la cap d’àrea d’acció social i els professionals d’aquells programes que la cap d’àrea consideri oportú.

 

P