·· Estructura Funcional CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: Primera atenció   

 

Programa d’ACOLLIDA     logoACOLLIDApng

Definició

      El programa d’acollida que realitza Càritas vol donar una resposta, propera, humana, integral i coordinada a les necessitats de les persones i famílies que tenen menys mitjans, independentment de la seva edat, sexe, ètnia i procedència.

Objectius:

– Promoure l’accés a tots els recursos i serveis del sistema de protecció social (sanitat, ensenyament, habitatge i serveis socials), de les persones que acudeixen als nostres serveis per tal d’aconseguir l’autonomia personal, familiar i de grup, millorar la qualitat de vida, donar resposta a les necessitats de dependència o de manca de recursos bàsics, promoure la participació i vetllar pels seus drets.

– Atendre amb dignitat i amb la màxima qualitat possible a totes les persones que acudeixen al nostre servei, potenciant la seva autonomia, donant la resposta adequada a cada situació mitjançant informació, assessorament, orientació, suport.

– Donar resposta a determinades  situacions de necessitat de les persones ateses al nostre servei, que no puguin ser cobertes  per les administracions públiques.

– Coordinar-se i col·laborar amb altres serveis i entitats del sistema públic de protecció social i amb altres entitats de caire privat.

– Col·laborar amb les diferents comunitats, mitjançant la participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua per fomentar la cohesió social.

– Recolzar els voluntaris i col·laboradors (recepció, parròquies), facilitant-los la formació adequada i els instruments suficients per a desenvolupar la seva tasca de la manera més adient.

– Analitzar la realitat social, per poder detectar, prevenir, informar i facilitar la denúncia d’aquelles situacions que poden generar exclusió social.

  

Propostes i accions concretes:

 1.- Mantenir el servei d’ajut econòmic consolidant la seva dotació econòmica,.

 2.- Adaptar els barems i protocols a les necessitats canviants de les persones ateses.

 3.- Mantenir les acollides territorialitzades amb els mateixos paràmetres de qualitat establerts a l’acollida diocesana, valorant les diferents iniciatives de les CCPP.

4.- Mantenir les acollides de Sant Antoni Mª. Claret -Verge del Pobres, Unitat Pastoral Santa Mª. Magdalena –Mare de Déu del Pilar, vetllar la col·laboració amb el programa de Càritas Parroquial i estar oberts a propostes de l’equip d’animació de les CCPP

 5.- Vetllar per la formació del personal voluntari i  col·laborador del programa d’acollida.

6.- Continuar treballant per actuar de forma conjunta tant en les atencions puntuals com en el seguiment de casos elaborant materials de protocol unificats tant a nivell de coordinació interna amb els programes i recursos de la pròpia Institució (AJI, Habitatge solidari, Gent gran, Cecas, FJRR..) com externa.  Millorar la utilització i gestió del programa informàtic.

7.- Oferir un espai acollidor, de reflexió i escolta a les necessitats de les persones desfavorides i així poder oferir la resposta més adequada per a cada persona (social, psicològica, emocional, jurídica,  laboral, formativa, …). Reflexionar i estudiar la possibilitat de realitzar treball comunitari amb els diferents usuaris/es del programa d’acollida.

8.- Ampliar coneixements amb la participació de formació externa especialitzada i/o organitzada per la institució, així com la supervisió dels professionals.  Desenvolupar materials professionals per donar a conèixer les bones pràctiques en la intervenció des del programa d’Acollida

9.- Tenir present la incorporació d’usuaris/es dels programes de Càritas dins l’àmbit del voluntariat, tot concretant propostes, tasques i perfils que puguin fer possible la seva implicació.

 10.- Elaborar i reportar trimestralment els informes acordats amb l’equip Permanent que genera el programa de gestió de dades, realitzant una valoració de les dades.

logoACOLLIDApnglogoACOLLIDApng

 

logopng