Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL: PROCESSOS D’INCLUSIÓ

Programa d’HABITATGE SOLIDARIlogopng

 

Definició

     Té com a objectiu general, acollir i ajudar, en el procés d’integració de les persones immigrants, amb escassos recursos econòmics, que tinguin la intenció d’establir-se a la ciutat o comarques de la diòcesi.

 

Objectius:

          -Oferir acompanyament personalitzat i recolzament psicoafectiu personalitzat i afavorir l’adquisició d’hàbits socials i conductuals durant el temps de permanència en el programa.

     -Promoure la participació del voluntariat en el programa per col·laborar en la tasca dels professionals per assolir els objectius anteriors.

Propostes i accions concretes:

1.- Realitzar campanyes de sensibilització per la cessió d’ús d’habitatges tant entre particulars com cedits a CdLL.

 2.- Incrementar i consolidar els equip de voluntaris del programa vetllant per la formació dels voluntaris, per tal que tinguin una actitud acollidora i positiva de la immigració.

Facilitar la incorporació de nous voluntaris, especialment joves i universitaris.

 3.- Promoure i desenvolupar accions de sensibilització i denúncia, tot coordinant-se amb el programa de Comunicació, Sensibilització i Denúncia.

 4.- Revisar i actualitzar els perfils d’usuari que atenem al programa d’habitatges.

 5.- Orientar el treball futur del programa en funció dels perfils revisats.

 6.- Realitzar una formació específica pels professionals i voluntaris de recursos residencials (gestió, atenció i acompanyament, …)i contactar amb d’altres Caritas d’Espanya que duguin a terme programes similars per tal de compartir idees, experiències i treballar-ho en xarxa.

 7.- Adequar la composició de l’equip responsable del programa per gestionar de manera coordinada els sis actuals habitatges i possibles variacions en disposició de CdLL, determinant clarament els objectius socials de cada habitatge.

                                                                                      logopng

logopng