Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL    

Programa de Voluntariat i Formació

 

Introducció // Definició

     Treballar en la direcció que laLogoFORMACIOpng formació no sigui quelcom afegit a les accions de les persones que constitueixen Càritas, sinó que sigui un caminar cap arribar a ser una actitud encarnada d’acord amb el model Evangèlic, la Doctrina Social de l’Església (DSE) i  les concrecions i orientacions del Model d’Acció Social (MAS). Una formació que, en la seva pròpia dinàmica, porti a la pròpia transformació i a la transformació de la societat.

      Per anar en aquesta direcció, caldrà que l’eix de la formació sigui la reflexió, especialment entesa com a reflexivitat, (o sigui, reflexió que reverteix en l’acció, i acció que reverteix en la pròpia reflexió), en un compromís i benefici mutus. De tal manera que l’acció es vagi transformant així com les actituds de les persones que hi participen.

      Cal que els fonaments de l’acció social recollits en el MAS i la DSE siguin la referència fonamental d’aquest compromís reflexiu, mantenint sempre present  la seva font: l’Evangeli.

Objectius generals:

 Elaborar el pla de voluntariat (inclou el document del voluntariat, el cicle del voluntariat i el sistema de gestió: Itinerari)

 Elaborar el pla de formació del voluntariat

 Objectius específics :

Elaborar un el Pla Integral de Formació, adreçat a les persones que formen Càritas.

 Treballar en la direcció que el voluntariat sigui conscient de la necessitat de formació, que senti que ha de formar part de la seva acció.

 Elaborar un organigrama viu de perfils de Voluntariat a Càritas Diocesana i a Càritas Parroquials de Lleida.

 Posar en marxa i consolidar el projecte de voluntariat jove.

 Modernitzar la gestió de la base de dades del voluntariat (i inici de la posada en funcionament de l’acord de compromís)

Propostes i accions concretes:

 

 Tres propostes principals del Pla de Formació que s’aniran concretant al llarg del període:

  1. . Formació bàsica inicial adreçada als voluntaris nous (3 sessions)

  2. . Calendari de trobades anuals de formació-reflexió per al voluntariat, en dos àmbits:

    1. . Específics del Model d’Acció Social

    2. . Específics per a la necessitat de la tasca a desenvolupar

  3. .Calendari de trobades de formació-reflexió per a treballadors i voluntaris sobre aprofundiment en el MAS i DSE, així com aportacions des d’altres àmbits de reflexió.

 

Propostes per aprofundir i consolidar el treball en xarxa:

4.- Reprendre la  coordinació amb la Delegació de Pastoral de Joventut,  la Delegació d’Ensenyament  i la Delegació de Pastoral Universitària, per al projecte de voluntariat jove

 5.- Mantenir la vinculació activa amb la Comissió de voluntariat i formació de Càritas Catalunya, amb la Federació Catalana del Voluntariat i amb la Xarxa d’entitats cristianes d’acció caritativa i social.

 6.- Revitalitzar els convenis vigents amb l’IREL i la Fundació Verge Blanc

 

 Propostes per consolidar l’equip de voluntariat i formació

 7.- Incorporar a l’equip, com a mínim un responsable de voluntariat, un representant dels programes o projectes amb més voluntariat i alguna persona amb formació pedagògica.

 8.- Potenciar la incorporació de el voluntariat, actualitzat els perfils, tant per aconseguir una major captació de voluntaris, com millorant el seu (llur) acompanyament, com la seva formació sistemàtica, centrada en el valor de la presència –en la relació amb l’altre com a subjecte).

 9.- Fer una Trobada anual amb tot el voluntariat de Càritas.

LogoDOCUMENTACIOpng