Estructura Funcional CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA  2014-16 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL    

  

Programa de  COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA

 LogoCOMUNICACIOpngDefinició

 El Programa de CD (Comunicació i Denúncia) és l’eina comunicativa que utilitza Càritas Lleida per col·laborar en els processos i  la vida interior de l’organització i la seva divulgació,  facilitant tant la comunicació interna com l’externa.

 

Pretén  ser el punt neuràlgic de la informació amb  recollida i divulgació d’activitats realitzades, informació de les activitats a fer i ser pont per la seva difusió  i coneixement entre els treballadors, socis, voluntaris, col·laboradors i societat en general.

 La CSD (Comissió de Sensibilització i Denúncia) la formen tècnics de Càritas (Representant de la Permanent i la Tècnica responsable) i voluntaris/es, un d’ells Responsable del programa.

La informació recollida,  planificació i organització de la informació de la CSD (Comissió Sensibilització i Denúncia) es fa mitjançant, reunions periòdiques, comunicats de premsa, butlletins interns, difusió de campanyes institucionals, manteniment del web, elaboració del calendari mensual d’activitats i del calendari anual de campanyes, participació en programes de radio, etc.; alhora som el canal comunicatiu per fer visible la denúncia profètica de les situacions que es coneixen.

 

Objectius:

 –       Informar, difondre, sensibilitzar, potenciar i compartir les diverses activitats que es realitzen.

–       Donar a conèixer les necessitats d’atenció social que es detecten.

–       Mantenir informats a voluntaris, col·laboradors, socis, etc. de totes les activitats desenvolupades i dels projectes que es duen a terme.

–       Fer la difusió adequada tant a nivell de tota l’Església Diocesana com de la societat en general dels continguts informatius i de posicionament que es decideixin.

  

LogoCOMUNICACIOpngPrograma de Sensibilització

 

 Definició

      La CS (Comissió de Sensibilització) és el medi a traves del qual Càritas Lleida vol donar a conèixer les campanyes periòdiques i puntuals que generen les necessitats de diferents col·lectius i la resposta que dona Càritas Lleida mitjançant els seus programes.

      Aquesta comissió està íntimament lligada amb la de comunicació i la formen les mateixes persones que el programa de Comunicació i Denúncia.

   La finalitat del programa de sensibilització és la programació coherent de les activitats generals de sensibilització que es realitzen a través de les campanyes institucionals (Nadal, Corpus i Dijous Sant – dia de l’Amor Fratern a les Càritas Parroquials) – i també les que van adreçades a col·lectius concrets: gent gran, temporers, migracions, sense llar, etc. per aconseguir la implicació de diferents persones i col·lectius en les activitats que a nivell general es realitzen a Càritas Lleida.

 Objectius:

o   Sensibilitzar a la societat sobre l’acció voluntària i el compromís social.

o   Crear consciència de les situacions greus de pobresa mitjançant campanyes  institucionals de sensibilització.

o   Sensibilitzar la resposta a situacions humanitàries d’emergència.

 

 Propostes i accions concretes:

 1.- Escriure el pla de comunicació (aquest punt inclou tot el 89, el 90 i el 91).

 2.- Elaborar un protocol de comunicació per fer difusió ad hoc dels diferents programes i les seves necessitats (aquest punt inclou el  92 i el 93).

 3.- Aconseguir la coordinació efectiva, des d’aquest programa, de totes les iniciatives i accions de sensibilització i denúncia que tinguin una repercussió en els MCS, proposats per altres programes o grups de Càritas (inclou el 94).

 4.- Prioritzar la divulgació de les accions positives que es coneixen des de tots els programes.

 5.- Difondre les accions de sensibilització i denúncia que facin visible les situacions de desigualtat, injustícia i pèrdua de drets de les persones més vulnerables, especialment les accentuades per la situació de crisi.

 6.- Vetllar perquè la comunicació tingui en compte una visió acollidora i positiva de la immigració.

 7.- Estar oberts i receptius a la incorporació de nous voluntaris/es amb perfils adients a l’àrea de comunicació. Fer l’acompanyament necessari per tal que pugin assumir tant les tasques com les responsabilitats assignades.

logopng