… al servei dels més desvalguts,

dels qui no tenen ningú.                                

Pla d’Acció 2014-2016

logopng                                   Aprovat pel Consell Diocesà de Càritas de Lleida de 2014