TOTS ELS GUIONS LITÚRGICS DE  NADAL

nadal-2016

 

 

Guió Litúrgic NADAL 2016

Cridats a ser Comunitat

 

 

Cartell Institucinal

Cartell Institucinal

Guió Litúrgic NADAL 2015

Practica i viu la Justícía

 Deixa la teva emprenta

 nadal 2014

Guió Litúrgic NADAL 2014

Què has fet amb l teu germà?


 

 Guió Litúrgic NADAL 2013

Construint espais d’esperança


 

  nadal 2012

Guió Litúrgic NADAL 2012

Nadal és temps d’esperança

 


 

 nadal 2011

 Guió Litúrgic NADAL 2011

Viu senzillament perquè altres,
senzillament puguin viure


 

Guió Litúrgic NADAL 2010


 

 nadal 2009

Guió Litúrgic NADAL 2009

Davant l’uniformisme diversitat


 

 nadal 2008

Guió Litúrgic NADAL 2008

Una societat amb valors
és una societat amb futur

 


 

nadal 2007

Guió Litúrgic NADAL 2007

Primers auxilis segones oportunitats