El Consell de Càritas diocesana de Lleida es reuneix periòdicament , aquest dissabte  passat dia 13 d juny ho ha fet per fer la valoració del curs 2014-2015. El Consell de Càritas el formen tot l’equip de la Permanent, alguns responsables de progra... read more

L’equip de Responsables de Programes: Montse, Ma Carmen,   Ramon, Encarna, Monste A, Montse C,  Josep Antón, Montserrat B, Albert. L’equip al complert (vuit voluntaris i un tècnic) es va reunir ahir a la seu de Càritas. Reunions periòdiques  q... read more