El projecte Joves en valor representa per Càritas un atansament al món educatiu, a través de la metodología Aprenentatge Servei. L’objectiu més general és la transmissió de valors solidaris, donar a conèixer el voluntariat i Càritas com a institució, aportant continguts a les matèries del currículum de la segona etapa de l’ESO i primer de Batxillerat.

Els objectius més concrets són els següents:

Desenvolupar continguts educatius. Facilitar experiències que afavoreixin valors solidaris. Facilitar la participació i el compromís dels joves. Donar a conèixer: Model d’acció social de Càritas. Valors: Solidaritat, convivència, tolerància i participació. Testimoni del voluntariat en actiu. Facilitar una experiència concreta de voluntariat-

 La idea és doncs apropar-nos a les escoles amb un material elaborat que ens permeti inserir-nos de forma transversal en diferents matèries del currículum de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Pensem també que pot ser interessant per a Cicles Formatius. Superada la primera etapa de disseny de continguts i presa de contacte amb els diferents centres i agents educatius, el nostre projecte tira endavant amb el format següent:

 

Dues sessions de presentació:

 

1a Sessió: Atansament a la realitat social, treballant tres conceptes: desigualtat, pobresa i injustícia.

2a Sessió: Resposta de l’Acció social. Introducció al voluntariat i proposta d’experiència del Voluntariat.

Volem crear contexts d’aprenentatge significatiu, desenvolupant competències bàsiques que la pràctica del voluntariat pot ajudar a adquirir:

Facebook