Foto grup

El dimarts dia 27 d’octubre , a la tarda, a  la Sala d’Actes de Càritas,  amb l’assistència de més de 50 persones, es va realitzar la presentació de la Campanya Institucional  “PRACTICA LA JUSTÍCIA: DEIXA LA TEVA EMPREMTA

La campanya va acompanyada d’un lema comú (Estima i viu la justícia) per tres anys i un sublema per a cada any, que centra els continguts dels missatges i materials de sensibilització i els eixos de cada un d’aquests anys amb una idea força que orienta cada període.

2014-2015. Primer any centrat en la persona i els seus drets.

2015-2016. Segon any: “Practica la justícia” Aquest curs ens preguntarem què significa des de Càritas practicar la justícia, practicar el drets. Ens centrarem en l’acció directa, en l’acció transformadora, en la denúncia profètica.

2016-2017. Tercer any: “Cridats a ser en comú

Aquest any la presentació s’ha preparat conjuntament entre l’equip d’animació de Càritas Parroquials i l’equip de Comunicació i Sensibilització.

Després  d’una breu pregària i de les paraules del sr. Bisbe Salvador, va començar la sessió amb la presentació dels materials editats i dels continguts bàsics.

A continuació es van presentar els objectius de la campanya “PRACTICA LA JUSTÍCIA: DEIXA LA TEVA EMPREMTA”:

Sensibilitzar sobre la importància de recuperar com a valor la dignitat de totes les persones i la necessitat urgent de vetllar pels drets fonamentals de cadascú, com a premissa per eradicar la pobresa i les situacions d’injustícia al món, i fer-los possibles.

Animar i comunicar els missatges de Càritas des de l’esperança que es genera en les persones que participen  en els projectes socials que desenvolupa, i que són testimoni real de la transformació de la nostra societat.

Denunciar les injustícies des de la tasca, per eradicar la fam i la pobresa en el món, tant en la seva dimensió nacional com internacional.

Animar perquè la comunitat cristiana i la resta de la societat adoptem hàbits més solidaris i compromesos amb els drets de les persones i amb la cura del medi ambient.

La sessió es va desenvolupar amb una dinàmica participació a partir dels mateixos materials de treballa que es van presentar i es va treballar en plafons amb diversos continguts relacionats amb el lema: “Practica la justícia,. Deixa la teva empremta”:

L’amor no és només futur, és present. Creure en Déu, és practicar la justícia i exigir-la. No es pot donar per caritat el que es deu en justícia. Nosaltres som agents de transformació.

Després es va fer un treball individual sobre l’empremta que deixem i volem  deixar cadascun de nosaltres, a partir d’una dinàmica “Descobreix com és la tema empremta de justícia”, on se’ns van presentar diversos indicadors pera ajudar a avaluar-nos en el temps .

Finalment vam recordar tres punts importants de la campanya:

Practica la justícia. Que la teva empremta de justícia sigui sostenible per a tothom. Adoptem un nou estil de vida i enfortim la participació i la pràctica dels drets.

Per acabar es va presentar el vídeo institucional que recull els punts més importants de la campanya.

 

 

Facebook