Les alumnes del curs de costura “Fils per la inserció” milloren les seves competències bàsiques

Les alumnes del curs de costura “Fils per la inserció”, han realitzat en el dia avui 16 d’octubre una sessió d’Emplea +, que consisteix a realitzar a través de l’ordinador la valoració de les seves competències laborals bàsiques.

Emplea + és una eina informàtica per ajudar a realitzar un diagnòstic social i laboral dels participants en els nostres serveis d’acollida laboral. L’eina pretén marcar els mínims necessaris, socials i personals, per poder accedir a un servei d’orientació laboral. A més, l’entrevista per competències permet fer un filtratge més acurat dels participants respecte als perfils laborals que es sol·liciten en els diferents llocs de treball.

Aquest programa informàtic està dividit en una avaluació social de dos elements; per una part les barreres i per altra part els condicionants que té la persona.

Les competències bàsiques que s’avaluen són sis: autoconfiança, autocontrol, comunicació, compliment de normes i tasques, raonament matemàtic i eines informàtiques. Aquesta avaluació professional inclou 25 professions diferents.

Avui les alumnes del curs de costura ‘Fils per la inserció’ han realitzat l’avaluació de les competències bàsiques.

Facebook