… al servei dels més desvalguts,

dels qui no tenen ningú.      logopng

 

 VVP MIGRACIÓ VVP PARRÒQUIA COMUNICAIÓ VVP DOCUMENTACIÓ

Àrea d’Atenció Social

Àrea de les Càritas
Parroquials

Àrea de desenvolupament
institucional

Serveis Generals

PRIORITATS PEL PROPER TRIENNI 2014-16

Les tres prioritats que a continuació enunciarem s’han de considerar com els eixos de treball que pertoca aplicar a tots els voluntaris, col·laboradors i professionals de Càritas Lleida, sigui on sigui on despleguin la seva tasca. És responsabilitat de tothom que es transformin en accions positives i eficaces., i seran la pedra de toc per avaluar i valorar la tasca feta en els propers anys.

Fruit del treball previ, l’Assemblea, l’acord del Consell Diocesà, i amb l’aprovació del nostre germà Bisbe en Joan Piris les prioritats de Càritas Diocesana de Lleida per al trienni 2014-16 són:

1.- Potenciar el voluntariat i la seva participació, incorporant adequadament nous voluntaris, millorant el seu acompanyament i la seva formació sistemàtica per tal d’aconseguir una major qualitat en l’acompanyament de les persones ateses, un major entusiasme al donar raó del compromís de voluntariat i un millor coneixement de les situacions de pobresa, desigualtat i injustícia i les seves causes.

2.- Augmentar les accions sensibilització i denúncia de les situacions de desigualtat, injustícia i pèrdua de drets de les persones més vulnerables, especialment les accentuades per la situació de crisi.

3.- Intensificar el treball en xarxa per tal que arribi a tots els nivells dins de Càritas tot i prioritzant l’eficàcia, la complementarietat i la subsidiarietat.

El Papa Francesc, en la seva exhortació Evangeli Gaudium ens dona elements de reflexió per tal d’aplicar correctament aquestes prioritats:

– “ Vull una església pobra, pels pobres.” (198) – “… el nostre compromís no ha de consistir solament en accions o programes d’atenció i assistència…. sinó primer que tot una atenció que sigui veritable preocupació per la seva persona a partir de la qual desitjo efectivament el seu bé.” (199) – “… hem de ser dòcils i atents per a escoltar el clam dels pobres i ajudarlos…” (187) – “… en el cor de Déu tenen un lloc preferencial els pobres. Tant, que ell mateix se’n va fer.” (197)

– “… nosaltres estem cridats a ser instruments per a l’alliberament i promoció dels pobres” (187) Afirmacions meridianament clares!! Com hi responem? Recordem que, el que veritablement dignifica als empobrits no és que els hi donem moltes coses, sinó que els estimem veritablement !

¿Que és Càritas Lleida


Contacte con nosotros

Teléfono: (+34) 973 283 117

Teléfono: (+34) 973 283 081

Correu: info@caritaslleida.net

Visítanos en nuestra oficina

Nos encontrarás en:
Plaça Sant Josep nº 2
Lleida
Cataluña, España

Síguenos en las Redes Sociales

Perfils en:


Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Asunto

Su mensajeVive Càritas Lleida

Sumérgete en el mundo de Càritas Lleida. Mucho para compartir, mucho para disfrutar, muchas para ayudar.