Conferència “Viure amb altres religions” a carrec de Lola López. el dia 17 de gener 2019