Església pel Treball Decent intensificarà la denúncia de la precarietat
Església pel Treball Decent (ITD), una iniciativa en la qual participa Càritas Diocesana de Lleida, redoblarà els seus esforços en 2019 per denunciar la indecent precarietat. I ho farà tant en la convocatòria del Primer de Maig com en la Jornada Mundial pel Treball Decent, del 7 d’octubre. Església pel Treball Decent intensificarà l’elaboració de materials de sensibilització i reflexió i potenciarà la incorporació de nous adherits a ITD i desenvolupament d’una política de comunicació.

ITD se centrarà en dos moments importants. Per una banda, el centenari de l’OIT (Organització Internacional del Treball) i el XXV aniversari de la Pastoral Obrera de tota l’Església de la Conferència Episcopal Espanyola.

L’ocupació creada a Espanya, després de cinc anys de recuperació econòmica segueix marcat per la precarietat i l’exclusió. Des de 2014, més del 90% dels contractes registrats són de durada limitada, la qual cosa afegit a l’increment de la volatilitat dels contractes temporals, la reducció de la seva durada, l’augment de l’encadenament de contractes i de la jornada parcial, ens condueix a un escenari on «disposar d’una feina ja no és sinònim d’integració», com diu l’última anàlisi de la Fundació FOESSA.

Una situació social que s’agreuja per l’elevat i profund nombre de persones en situació d’atur (3,3 milions; 47% amb més d’1 any a l’atur) i amb més d’1 milió de llars (1.052.800) amb tots els seus membres actius en atur. (EPA, 4T 2018).
ITD prioritza, per a aquest any, abordar la precarietat laboral, el seu impacte en la trajectòria vital dels treballadors i de les treballadores, de les famílies, i en la mateixa cohesió social.

A més a més, ITD articularà, de manera transversal, en tots els seus àmbits d’incidència previstos la denúncia sobre la indecent precarietat que descarta a milions de persones a l’accés a un “treball decent i no de qualsevol manera”, en paraules del papa Francesc.

El Primer de Maig, per segon any consecutiu

Un primer eix de treball serà realitzar, per segon any consecutiu, la celebració del Primer de Maig, festa de sant Josep obrer i Dia internacional dels treballadors i les treballadores, amb la convocatòria de vigílies de pregària, l’elaboració d’un manifest sobre el sentit creador de la feina i per denunciar les causes de la manca del treball decent, així com per animar a participar en les activitats convocades, en aquesta línia, per les organitzacions sindicals.

Jornada Mundial pel Treball Decent, cinquè any de convocatòria

Un segon eix se centrarà en la convocatòria de la Jornada Mundial pel Treball Decent, el 7 d’octubre, per insistir en la importància de complir amb l’objectiu número 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 relacionat amb l’extensió de l’ocupació digne, clau per al progrés humà, la reducció de la fam, la pobresa, les desigualtats, i la cura de la casa comuna. Per ITD és el cinquè any consecutiu compromès amb aquesta jornada, que és a més compartida amb l’Organització Internacional del Treball (OIT), el moviment sindical mundial i el Moviment Mundial de Treballadors Cristians, es convoca a les diòcesis del país, durant aquest mes d’octubre, nombrosos gestos i activitats de sensibilització i denúncia.

Comunicació i adhesió

La iniciativa ha dissenyat la seva estratègia de comunicació per oferir i apropar les convocatòries, les accions, els materials i les reflexions tant a la comunitat cristiana com a la societat civil. També persisteix en el seu afany d’apropar a entitats, grups o realitats parroquials per presentar els seus objectius, les seves tasques i afavorir l’adhesió a la iniciativa.

Dues cites importants per al món del treball

A més, ITD estarà atenta a dues cites importants per al món del treball. Al mes de juny, al «parlament global» coincidint amb el centenari de l’OIT. Un diàleg iniciat per l’OIT des d’una orientació que comparteix ITD: per a un futur de treball decent, és essencial prioritzar a les persones. Al mes de novembre, en complir els 25 anys del document La Pastoral Obrera de tota l’Església, de la Conferència Episcopal Espanyola

Facebook