El programa d’Infància de Càritas Diocesana de Lleida ajuda a 76 llars amb nens

Càritas Diocesana de Lleida té cura de les persones més petites a través de l’àrea ‘Infància-Educació’ del programa d’Acollida Social.

Els objectius del programa són tres, contribuir a l’educació dels infants (llibres, material escolar i activitats extraescolars), suplir les dificultats de les famílies per a oferir una alimentació adequada i assegurar un àpat calent i nutritiu (beques menjador) i facilitar la igualtat d’oportunitats (reforç escolar i activitats d’estiu).

Durant l’any passat s’han atès a 76 llars, corresponent a 194 persones (casos atesos), però aquesta atenció ha repercutit en un total de 136 infants, que formaven part del mateix nucli de convivència o de relació familiar. S’han realitzat un total de 170 entrevistes, on s’han donat 325 respostes. Les dones han suposat un 77% d’aquestes atencions.

Predominen les famílies monoparentals (amb un 49%) les famílies nuclears són el 38% i el 13% família extensa. El 24% de la població atesa és espanyola.

En l’àmbit econòmic aquest programa ha suposat una despesa total de 32.500 €. Aquesta inversió social es distribueix en 23.301 euros en ajudes escolars, 6.168 euros en beques-menjador i en 3.030 euros en Casal i Activitats.

Facebook