El programa d’acollida Social de Càritas Diocesana de Lleida atén a 159 llars

El programa d’acollida social de Càritas Diocesana de Lleida amb el suport dels voluntaris i voluntàries dels grups de Càritas parroquials impulsa l’atenció de proximitat perquè les persones beneficiàries no s’hagin de desplaçar i puguin tenir una millor accessibilitat al recurs. Actualment hi ha obertes cinc acollides parroquials, amb presència d’un professional.

L’any 2018 es va realitzar acompanyament, suport i cobertura de les necessitats amb caràcter d’urgència de les persones i famílies en situació d’emergència social, equivalent a 159 llars, de les quals s’hi ha ates a 405 persones. S’han realitzat un total de 703 d’entrevistes, on s’han donat 1.534 respostes.

Les dones han suposat un 52% d’aquestes atencions i en un 84% dels casos hi ha menors al domicili. Tot i que predominen les famílies nuclears (amb un 54%) les famílies monoparental són entorn el 20%, les persones soles un 13% i la família extensa un 13%. El 31% de la població atesa és espanyola. Pel que fa al concepte de les respostes, el 87% ha estat amb alimentació i cobertura de necessitats bàsiques.

Amb aquest programa, Càritas Diocesana de Lleida pretén no solament esperar en un lloc a les persones que tenen necessitats sinó que buscar la manera d’estar el més a prop possible d’on viu la gent. Des de Càritas pensem que l’acollida no és solament obrir els braços a les persones que venen, sinó d’anar a buscar-les i trobar-les, ja que moltes vegades no saben si poden accedir ajuts, per aquest motiu desenvolupen aquesta acció que l’hi diem ‘Atenció al Territori’.

Facebook