El 79% de les llars ateses al programa “Construint Vincles” de Càritas tenen menors al domicili

El programa d’acollida social és un dels eixos centrals de l’acció de Càritas Diocesana de Lleida i té quatre blocs.

Una de les àrees del programa d’acollida és la que anomenem “Construint Vincles”, en aquesta àrea al llarg de l’any 2018 Càritas Diocesana de Lleida ha efectuat suport i acompanyament a 324 llars, de les quals han participat, 532 persones (casos atesos).

S’han realitzat un total de 889 entrevistes, on s’han donat 1.132 respostes d’acompanyament i suport, les dones han suposat un 63,7% d’aquestes atencions i en un 79,6% dels casos hi ha menors al domicili. Tot i que predominen les famílies nuclears, (amb un 38%) les persones soles 24%, les famílies monoparental 20%, i el 18% família extensa o sense parentiu. El 71% de les persones ateses ja tenien expedient obert a Càritas. El 33% de la població atesa és espanyola.

També s’ofereixen accions grupals per ajudar a dones en l’educació dels seus fills. El grup està compost per vuit dones de diferents nacionalitats i es reuneix de forma quinzenal.

Per altra banda hi ha l’àrea de suport psicològic. Quan un professional de Càritas Diocesana de Lleida detecta que el suport que ofereix no és suficient i que la dificultat del participant és d’àmbit familiar, es deriva a la psicòloga perquè realitzi una intervenció terapèutica. Aquestes atencions han suposat una despesa econòmica de 1.360 €.

Facebook