SOM, ESTEM I CAMINEN JUNTS EN LA DIVERSITAT.

QUÈ FAIG JO AMB EL GERMÀ DE MÉS ENLLÀ?

 “A semejanza de las aves que viajan
por los libres caminar,
pero hoy los caminos del éxodo humano
no son libres…” 

Així començava l’ambientació per a la Jornada Mundial de l’emigrant. I el Papa Francesc, en el seu missatge amb motiu d’aquesta jornada, ens recorda que “somos llamados a tocar la miseria humana y a poner en práctica el mandamiento del amor que Jesús nos dejó cuando se identificó con el extranjero y con cuantos son víctimas inocentes de la violencia y la explotación”.

 Des de sempre, homes, dones, comunitats i pobles de totes les zones del planeta han anat d’un lloc a un altre a la recerca de nous llocs i espais de vida. Gràcies a les migracions s’han produït fluxos d’intercanvi cultural entre les diferents societats, tot afavorint el progrés i el desenvolupament de lahumanitat.

 En el nostre moment històric no podem tancar els ulls davant algunes de les causes de les migracions: recerca de millors condicions de vida, possibilitat d’un futur millor, la recerca de feina, la pobresa que pateixen grans cotes de població als països en vies de desenvolupament, la inestabilitat política, la violència i la inseguretat existents en molts països i la violació sistemàtica dels drets humans. A la globalització del fet migratori cal respondre amb la globalització de la caritat i de la cooperació, per humanitzar les condicions dels emigrants. Cal urgir als organismes i institucions en l’àmbit local perquè posin les seves energies al servei dels que busquen una vida millor. Cal una acció eficaç que tingui com a centre la persona i protegeixi la seva dignitat.

 Sovint, la migració se’ns presenta com un problema; però la migració és un fet humà enriquidor que

afavoreix el desenvolupament de la nostra societat. D’aquí la necessitat de construir “autèntiques” comunitats d’ acollida , on s’afavoreixi la integració, la convivència i la participació de totes les persones des de la peculiaritat i la riquesa de cadascuna. El repte de la integració social no és fàcil, entre altres coses, exigeix una conversió de la mirada.

 Les persones vinculades a Càritas fem nostres les conviccions que caracteritzen el seu compromís evangèlic per un món més humà, fratern i just. Assumim el seu peculiar estil en la forma d’acollir les persones. Tot això ho manifestem en les nostres actituds i treball, en la forma de relacionar-nos amb els més necessitats i en les relacions interpersonals dintre dels nostres grups. Creiem en la utopiaevangèlica de la fraternitat universal que ens impulsa a posar en marxa la nostra capacitat de canviar les coses. I ho fem mitjançant accions i paraules. Des del programa d’Atenció al fet migratori hem engegat el projecte: “Espai d’intercanvi de les cultures de la Ciutat” que té com a objectiu intercanviar coneixements, experiències i valors que contribueixin a potenciar i construir ponts d’entesa entre la comunitat autòctona i la comunitat immigrant.

Càritas Lleida

Voluntària

Facebook