DIA DEL TREBALL DECENT

El passat dia 6 d’octubre vam celebrar una taula rodona per celebrar el dia del Treball Decent.
Va participar en aquesta taula rodona el Ramon i Antoni dels sindicats d’UGT i CCOO, ens vam parlar sobre la defensa dels drets dels treballadors.
Ens va dir quina eren les condicions precaries que avui en dia vivien els treballadors i les seves conseqüències que tenen sobre les persones.
A ser una taula rodona es va poder parlar entre tots i totes i va sorgir que el treball és un element important en la vida de la persona per poder sentir-se integrat en una societat.
Per tant, es veia important de que seria bo de tenir més debats sobre aquest tema de qui paper juga avui en dia el “treball” en la societat i com pot ser en el futur pròxim.
Per la qual cosa, creiem que d’universitat, l’administració, les entitats socials, les organitzacions d’empresaris i els sindicats poguessin parlar sobre “el treball” i donar llums per estigui integrat en la nostra societat i sigui un element integrador i no excloent.

El passat día 6 de octubre celebramos una mesa redonda para celebrar el día del Trabajo Decente.
Participó en esta mesa redonda Ramón y Antonio de los sindicatos de UGT y CCOO, nos habló sobre la defensa de los derechos de los trabajadores.
Nos dio a conocer cual era la realidad de las condiciones precarias que hoy en día vivían los trabajadores y sus consecuencias que tienen sobre las personas.
A ser una mesa redonda pudimos expresar aquello que nos inquieta a cada uno de nosotros/as y entre otras cosas surgió que el trabajo es un elemento importante en la vida de la persona para poder sentirse integrado en una sociedad.
Por lo tanto, se veía importante de que sería bueno tener más debates sobre este tema de que papel juega hoy en día el “trabajo” en la sociedad y como puede ser en el futuro próximo.
Por lo cual, creemos que de universidad, la administración, las entidades sociales, las organizaciones de empresarios y los sindicatos pudieran hablar sobre “el trabajo” y dar luces para esté integrado en nuestra sociedad y sea un elemento integrador y no excluyente.

 

Càritas Lleida

Voluntària

Facebook