Sr. Director,

Aquest estiu 2019 farà ja 10 anys que l’Ajuntament de Lleida va crear les diferents comissions d’atenció a les necessitats bàsiques juntament amb la resta d’entitats i agents socials que treballen a la ciutat. L’objectiu d’aquestes comissions era doble: coordinar i facilitar la millor atenció a les persones del nostre municipi. En el sí d’aquestes comissions s’hi troba la comissió de temporers, ja que la realitat de la ciutat de Lleida ens portava a preocupar-nos per una situació que any rere any ens interpel·lava.

En els darrers anys, la comissió de temporers ha detectat que la realitat s’ha anat modificant, això s’observa mitjançant les dades que els darrers informes ens mostren, així com les valoracions que les/els professionals ens traslladen. S’ha produït un canvi de model, on la població temporera sol·licita com a principal demanda l’allotjament, tot i que la cobertura de necessitats bàsiques continua essent necessària. Aquest anàlisi s’ha posat de manifest en les darreres taules participatives, on tothom ha estat d’acord i on s’ha vist la necessitat d’oferir espais d’allotjament amb un assessorament social i laboral a les persones temporeres, fet que requereix d’una coordinació i col·laboració entre les diferents administracions i on les entitats i agents socials com sempre hem volgut participar. Les entitats i sindicats sotasignats creiem que des de les administracions implicades, a la ciutat de Lleida i al territori no s’ha donat resposta a aquest canvi de model.

Al mes de juny del 2019 la ciutat de Lleida no oferirà la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones temporeres, ja que l’anterior l’administració local va decidir deixar de liderar-ho. Aquesta decisió ens genera inquietud en el sí de les nostres entitats vers l’acollida que com a societat lleidatana oferirem a les persones temporeres, persones que aporten la força de treball a un dels motors econòmic del nostre territori.

Ens preocupa  les possibles situacions de vulnerabilitat social en les que aquestes persones es poden trobar i que aquestes atemptin contra la seva dignitat. La societat de valors que  construïm es mesura per les nostres accions. I ens entristeix que la xarxa que durant tant temps s’ha construït amb voluntat d’esforç i de servei vers la ciutat, avui es dissolgui i les conseqüències siguin per les persones més vulnerables.

Nosaltres  com a entitats i agents socials de la ciutat, soles no podem donar resposta. Únicament amb el treball conjunt serà possible, creiem fermament amb el treball en xarxa.

Demanem a les diferents administracions que siguin corresponsables, que liderin i que destinin els recursos necessaris per garantir una gestió de la campanya agrícola que asseguri, per als treballadors i les treballadores temporeres, una acollida digna i coordinada en la ciutat de Lleida i al territori, i que salvaguardi els drets socials i laborals acordats en el conveni agrari.

ADRA, Arrels Sant Ignasi, Associació AntiSida Lleida, Càritas Diocesana de Lleida, CCOO Terres de Lleida, Esclat,  Jericó i UGT de les Terres de Lleida.

Lleida, 04 de juny de 2019

Facebook