El 63% dels ajuts econòmics del programa de Resposta Eficaç de Càritas estan dirigits a l’habitatge

El projecte de Resposta Eficaç de Càritas Diocesana de Lleida és un projecte que atén les necessitats amb caràcter d’urgència de les persones i famílies en situació d’emergència social.

L’any passat va atendre les necessitats amb caràcter d’urgència de les persones i famílies en situació d’emergència social, equivalent a 383 llars, de les quals s’han atès a 897 persones (casos atesos).

S’han realitzat un total de 2.179 d’entrevistes, i s’han donat 4.894 respostes.

Les dones han suposat un 57% d’aquestes atencions i en un 84% dels casos hi ha menors al domicili. Tot i que predominen les famílies nuclears (amb un 46%) les famílies monoparental són entorn el 28%, les persones soles un 10% i la família extensa i sense relació de parentiu un 16%. El 30% de la població atesa és espanyola.

Pel que fa al concepte de les respostes, el 55% ha estat amb alimentació, el 28% amb habitatge i subministraments, el 8% amb temes relacionats amb salut, el 7% amb educació i el 2% amb altres conceptes.

En l’àmbit econòmic, s’ha realitzat una despesa total de 132.935,68 euros. El 63% d’aquesta despesa ha estat per habitatge i despeses (83.485 euros) i el 27% per alimentació (36.099 euros). A més distància es queden les despeses sanitàries (5.653 euros) i altres (7.696 euros)

La major part de les accions donen resposta a la cobertura de necessitats bàsiques com alimentació, productes d’higiene, vestit, calçat, medicaments, habitatge i subministraments. Per gestionar les ajudes es facilita a les famílies l’entrega dels diners pel valor d’allò que hi ha sol·licitat, en el cas de pagaments de subministraments després de realitzar l’ajuda es recull el rebut pagat com a comprovant. També existeixen d’altres respostes com d’informació, orientació, derivació i assessorament, així com de formació laboral específica.

Facebook